Gråborg

EN UDDA UTFLYKT


I Sverige finns omkring 1200 registrerade fornborgar, från Stenshuvud i Skåne ända upp till Frösön i Jämtland. De flesta är uppförda under järnåldern och länge ansåg forskningen att det handlade om försvarsanläggningar, strategiskt placerade på höga höjder med stup, stenvallar och träpalissader som skydd mot inkräktare.

Vad de använts till är inte helt säkert. Modern forskning menar att många av fornborgarna verkar ha haft andra syften än rent militära. Kanske har de även fungerat som marknadsplatser och kultplatser. Säkert är att borgarna skiljer sig mycket i utformning och vilka fynd som hittats i och runt dem.

På Öland finner man några av landets mäktigaste fornborgar, och av dem är Gråborg kanske den mest imponerande. En gång i tiden måste det ha varit en mycket respektingivande anläggning; en 4 meter hög och 10 meter bred ringmur innesluter en elliptisk yta som mäter ungefär 210 gånger 160 meter. Tre portar har gett tillträde till borganläggningen, men innanför murarna har man inte funnit några spår efter hus eller andra byggnader, kanske har den fungerat som en befäst handelsplats.

Gråborg anlades någon gång under järnåldern och användes långt in i historisk tid och säkert har borgens funktion förändrats med tiden. De senaste århundradena har marken innanför murarna odlats av traktens bönder och utgör numera en av öns största sevärdheter.

Strax intill ligger även ruinen efter Sankt Knuts kapell som ytterligare förstärker bilden av hur viktig platsen en gång varit. Parkering och informationsskyltar finns i anslutning till ruinerna.


BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps