Helgumannen Fiskeläge

EN UDDA UTFLYKT


Av alla Gotlands fiskelägen så hittar man faktiskt det mest avbildade på Fårö. Helgumannen fiskeläge ligger oskyddat mitt på en klapperstensstrand och är kanske själva sinnebilden för den gotländska kustkulturen..

Både de små bodarna liksom historierna kopplade till dem härstammar fråm 1800-talet men fiskeläget kan ha mycket äldre anor än så. De enkla bodarna är byggda i en tät klunga för att skydda mot vädret och är uppförda av sten och trä. Ingången ligger på gaveln och de flesta saknar helt fönster. Någon elektricitet har det aldrig funnits men en kallkälla hundra meter sydost förser i alla fall Helgumannen med färskvatten.

Helgumannen fiskeläge användes en bit in på 1900-talet av trakten bönder för husbehov några veckor varje år. Med tiden övergick fisket allt mer till ett trålfiske som krävde större investeringar i båtar och redskap och fiskelägena övergavs till förmån för större hamnar.

I Helgumannen finns fortfarande båtar och redskap kvar på stranden som om tiden stått stilla. Ett besök till fiskeläget är varmt rekommenderat och kombineras med fördel med Digerhuvud naturreservat.

Parkering och informationstavla finns i anslutning till fiskeläget.


BESÖKSINFORMATION


Öppna i Google Maps